• Thông dụng

  Tính từ

  Hoeblade-shaped
  răng bàn cuốc
  buck-toothed
  chân bàn cuốc
  a large and flat foot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X