• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  test slab

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bench
  bàn (thí nghiệm) hóa học
  chemical bench
  laboratory table
  stand
  stationary unit
  test bed
  test stand
  test table
  testing bench

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X