• Thông dụng

  Danh từ
  Pulley

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bell sheave
  caster
  castor
  roll
  roller
  bánh đai căng
  tension roller
  wheel
  bánh đai bậc
  cone wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X