• Thông dụng

  Danh từ

  Molasses-sweetened glutinous rice cake (filled with green bean paste or groundnut)
  da bánh mật
  swarthy complexion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X