• Thông dụng

  Danh từ

  Octagon, octagonal shape
  toà nhà bát giác
  octagonal building

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  octagonal
  bulông đầu bát giác
  octagonal (head) bolt
  trụ hình bát giác
  octagonal pier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X