• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống vỏ kín
  closed shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống vỏ đứng
  open shell-and-tube condenser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X