• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reaction bomb
  reaction flask
  reaction vessel
  reactor
  bình phản ứng khuấy
  stirred reactor
  bình phản ứng xúc tác
  catalytic reactor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X