• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  liquid pocket
  liquid separation vessel
  liquid separator
  bình tách lỏng amoniac
  ammonia liquid separator
  liquid separator [separation vessel]
  surge drum
  surge tank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X