• Thông dụng

  Tính từ

  Secretly handed down, esoteric
  ngón truyền
  a secretly handed down boxing hold
  phương thức truyền
  a secretly handed down recipe
  ngôn ngữ truyền
  esoteric language

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X