• Thông dụng

  Danh từ
  The third Heaven's Stem

  Tính từ (nói về quần áo, giày dép)

  Borrowed
  áo bính
  a borrowed dress
  súng sính mặc bính của người
  to sport borrowed plumes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X