• Thông dụng

  Động từ.

  To save every amount of
  bòn từng hột gạo
  to save every grain of rice
  To squeeze
  bòn từng xu của ai
  to squeeze every penny out of somebody

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X