• Thông dụng

  Động từ

  To tell fortune (nói khái quát)
  không tin vào bói toán
  not to believe in fortune-telling
  Divine

  Danh từ

  Divination

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X