• Thông dụng

  Động từ.

  To tell someone's fortune
  đi xem bói
  to have one's fortune told
  To conjure up
  giữa sa mạc bói đâu ra một giọt nước
  in the heart of the desert, where can one conjure up a drop of water from?
  To bear fruit for the first time
  cây nhãn năm nay mới bói
  the longan bears fruit for the first time this year

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X