• Thông dụng

  Hint, innuendo
  nói bóng gió
  to speak by hints
  lối nói bóng gió
  the manner of speaking by innuendoes
  đả kích một cách bóng gió
  to run down with innuendoes
  Shadow
  ghen bóng ghen gió
  to be jealous of shadows

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wind shadow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X