• Thông dụng

  Động từ

  (nói về quân đội) To stage a forced march into a surprise attack
  đánh bôn tập
  to mount a surprise attack after a forced march
  hành quân bôn tập diệt đồn
  to stage a forced march into a surprise attack and run over a post

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X