• Thông dụng

  Give vent to ones dislike.
  Chửi cho ghét
  To call somebody names to give vent to ones dislike.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X