• Thông dụng

  Động từ

  To have heart-to-heart talks together, to have a rollicking time together, to hobnob with (together)
  đôi bạn thân khú với nhau suốt đêm
  the two bosom friends had a rollicking time together the whole night

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X