• Thông dụng

  Động từ.

  To make good, to make up, to compensate
  làm
  to put in compensating work
  nghỉ
  to have some time off in compensation
  lấy vụ thu vụ chiêm
  to make good the failure of the winter crop with an autumn crop

  Tính từ

  Dishevelled, unkept
  đầu tóc rối
  dishevelled and tangled hair

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  enormous
  huge

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compensate
  compensating
  compensation
  compensatory
  complement
  complementary
  supplementary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X