• Thông dụng

  Động từ

  To balance, to complement mutually
  các khoản thừa thiếu trừ cho nhau vừa đủ
  the debits and the credits balance one another

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clearing
  compensate
  compensating
  compensation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  matching
  offset
  set-off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X