• Thông dụng

  Danh từ

  Mud
  làm cỏ sục bùn
  to weed grass and stir mud
  rẻ như bùn
  dirtcheap
  lấy bùn ao làm phân
  to use mud from ponds as manure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cake
  dirt
  mire
  mud
  mud coal
  ooze
  oozy
  OSO (ore-slurry-oil)
  parison
  peat coal
  quaggy
  silt
  slime
  slimy
  slob
  sludge
  slurry

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mud
  sludge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X