• Thông dụng

  Động từ

  To take
  lấy bạn làm gương
  to take one's friend as an example
  To extract
  lấy đạn vết thương ra
  to extract a bullet from a woundto wed ;
  To marry
  ta lấy tiền
  She married him for money
  To carry out; to walk off
  ai đã lấy cây viết của tôi
  Someone has walked off with my pen
  To pull; to withdraw
  lấy tiền ngân hàng ra
  to withdraw one's money from a bank
  By oneself
  học lấy
  to learn by oneself

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  get
  grip
  retain
  take
  to accept
  to get
  to receive
  boggy
  fenny
  marshy
  quaggy
  click
  vt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X