• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydraulic hammer
  búa hơi nước tự động
  hydraulic hammer of simple effect
  steam hammer
  búa hơi nước đơn động
  single-acting steam hammer
  steam ram
  steam-air hammer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X