• Thông dụng

  Danh từ.

  Hammer
  nện búa
  to give a blow with a hammer
  cờ búa liềm
  the hammer and sickle flag
  búa bổ củi
  a wood-splitting hammer
  đau đầu như búa bổ
  to have a splitting headache
  trên đe dưới búa
  between the hammer and the anvil

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  harrow

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  saburra

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hack
  hammer
  mall
  monkey
  rammer
  stemming
  tamping
  tup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X