• Thông dụng

  Danh từ.

  Bud, shoot.
  chè ra búp
  the tea plant shoots out buds
  búp sen
  a lotus bud
  Tapered form
  ngón tay búp măng
  fingers tapered like a bamboo shoot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X