• Thông dụng

  Danh từ

  Doll
  búp bằng nhựa
  a plastic doll
  phim búp
  a puppet film

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X