• Thông dụng

  Danh từ

  Autograph
  bút tích của Hồ chủ tịch
  President Ho Chi Minh's autograph
  bút tích khắc trên đá
  an autograph engraved on stone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  autograph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X