• Thông dụng

  Số từ

  Thirty
  Nội băm sáu phố phường
  Hanoi had thirty streets

  Động từ

  To chop; to mince
  băm thịt
  To mince meat
  băm rau lợn
  to chop pigs fodder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X