• Thông dụng

  Động từ

  To purse, to pout
  bĩu môi chê đắt
  to pout one's lips and complain that the thing is too dear
  môi bĩu ra
  his lips pouted
  bĩu môi bĩu mỏ
  to pout and purse one's lips

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X