• Thông dụng

  Động từ

  To make little of, to run down
  Nói chín thì làm nên mười Nói mười làm chín kẻ cười người chê
  For nine things promised, one should do ten; If for ten things promised, one does only nine, one will be made little of and sneered at
  lợn chê cám
  the pig cared little for bran soup (because of some illness)
  chê ỏng chê eo
  to be overparticular about details of a thing to choose; to pick and choose
  vụng múa chê đất lệch vụng
  vụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X