• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abstract
  bản trích yếu thêm lời chú
  marked abstract
  bản trích yếu tài sản
  abstract of title
  particulars
  wrap-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X