• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  railroad guide
  railroad rimetable
  railroad schedule
  railway guide
  railway service
  railway timetable
  schedule
  timetable
  thiết lập bảng giờ tàu chạy
  work out of timetable
  train schedule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X