• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  vector table
  bảng vectơ ngắt
  interrupt vector table
  bảng vectơ địa chỉ
  address vector table (AVT)
  bảng vectơ địa chỉ
  AVT (addressvector table)
  bảng vecto đích
  destination vector table (DVT)
  bảng vectơ đích
  DVT (destinationvector table)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X