• Thông dụng

  Danh từ

  Rush
  nhẹ như bấc
  light as rush pith, light as feather
  Wick (made of rush pith or other spongy material)
  bấc đèn
  a lamp wick
  bấc bật lửa
  a lighter wick
  Pith
  bấc sậy
  reed pith
  North-easterly monsoon, north-easter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X