• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  light
  dầu thô nhẹ
  light crude oil
  gió nhẹ
  light airs
  hợp kim nhẹ
  light alloy
  mớn nước nhẹ
  light waterline
  nhẹ nhàng-nhanh-tiện nghi
  light-rapid-comfortable (LRC)
  phần cất hyđrocacbon nhẹ
  light hydrocarbon fractions
  phầ̀n cất nhẹ
  light fractions
  phổ meson nhẹ
  light meson spectrum
  sự gia cảm nhẹ (cáp)
  light loading
  đầu máy hạng nhẹ
  light engine
  đầu máy hạng nhẹ
  light locomotive
  đường sắt loại nhẹ
  light railroad
  đường sắt loại nhẹ
  light railway

  Thông dụng

  Tính từ.

  Light.
  đánh nhẹ
  light blow.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  light (weight)

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  light-weight

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  light
  soft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X