• Thông dụng

  Tính từ

  Như bậy
  nói bậy bạ
  to talk nonsense
  làm những việc bậy bạ
  to do objectionable things

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nonsense

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X