• Thông dụng

  Tính từ

  Brazen
  đã trái còn cãi bậy
  though in the wrong, he still brazenly argued
  Wrong, nonsensical, improper
  nói bậy
  to talk improperly, to talk nonsense
  đừng vẽ bậy lên tường
  don't make improper drawings on the walls; no improper graphiti on the walls
  bậy đừng nghĩ vớ vẩn
  nonsense! don't think of absurdities

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X