• Thông dụng

  Tính từ

  Slovenly, slipshod Squalid
  ăn mặc trông bệ rạc
  to look slovenly in one's clothes
  sống bệ rạc
  to live in squalor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X