• Thông dụng

  Động từ.

  To plait
  bện thừng
  to plait cord.
  tóc bện đuôi sam
  hair plaited into a pigtail
  To entangle
  bánh xe bện rơm
  a wheel entangled with straw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X