• Thông dụng

  Danh từ.

  Foam, froth
  cốc bia sủi bọt
  a frothy glass of beer
  bọt phòng
  soap suds

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X