• Thông dụng

  Danh từ.

  Beer, ale
  bia đen
  Stout, porter
  Stela
  dựng bia kỷ niệm
  to set up a memorial stela
  Target
  bắn bia
  target practice
  ngắm vào bia
  to aim at a target
  bia đỡ đạn
  cannon-fodder, food for powder

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beer
  board
  destination
  sheet
  stele

  Giải thích VN: Một bề mặt được làm sẵn trên mặt của một tòa nhà hoặc một tảng đá mang các câu chữ được khắc [[lên. ]]

  Giải thích EN: A prepared surface on the face of a building or a rock bearing an inscription.

  target
  card
  cardboard
  paper board
  paste board
  pulp board

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ale
  beer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X