• Thông dụng

  Danh từ.
  Pedestrian

  Động từ

  To walk
  bộ hành chơi xuân
  to go for a spring walk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X