• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  real storage
  sự quản bộ nhớ thực
  real storage management (RSM)
  sự quản bộ nhớ thực
  RSM (realstorage management)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  real memory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X