• Thông dụng

  Động từ.

  To remember; to recall; to call in mind; to recollect.
  tôi không nhớ việc ấy
  I do not remember it.
  nhớ đừng đến trễ nhé
  Mind you're not late!
  To miss
  tôi nhớ anh ấy
  I miss him.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X