• Thông dụng

  Tính từ.

  Good; happy.
  không tin tức tức tin lành
  no news is good news.
  Gentle; mild.
  lành như bụt
  gentle as a lamb.

  Động từ.

  To heal; to skin over.
  vết thương chưa lành
  the wound has never healed yet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X