• Thông dụng

  Encircle, besiege, lay siage to.
  Bủa vây đồn địch
  To lay siege to the enemy post.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X