• Thông dụng

  Tính từ

  Pressing, urgent
  nhiệm vụ bức thiết
  a pressing task
  một yêu cầu bức thiết
  an urgent need

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X