• Thông dụng

  Động từ

  love, to be in love with
  Cảm thấy yêu ai
  To feel love for somebody
  Làm điều gì yêu ai
  To do something out of love for somebody
  Được ai yêu
  To win somebody's love
  Ta chọn nàng đơn giản ta yêu nàng
  I choose you for the simple reason I love you
  Tôi thích anh, chứ chưa bao giờ yêu anh
  I like you but I 've never loved you
  Những người yêu thiên nhiên / tự do / hoà bình
  Nature/freedom/peace-loving people

  Tính từ

  beloved
  con gái yêu
  my beloved daughter
  lovely, cute, adorable
  Yêu quá!
  How adorable! (Lovely!)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X