• Thông dụng

  Danh từ

  The whole of an army (placed under a general's command)
  thề trước ba quân
  to take an oath before all one's troops, to take a pledge before one's whole army

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X