• Thông dụng

  Tính từ

  Glibly, volubly
  bai bải cái mồm
  his tongue keeps wagging volubly
  chối bai bải
  to deny volubly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X