• Thông dụng

  Động từ

  To deny
  chứng cứ rành rành còn chối
  though the evidence was obvious, he denied
  To refuse, to turn down
  ngại đi cho nên tìm do để chối
  being reluctant to go, he found a clever excuse to turn down the invitation

  Tính từ

  Unbearable, intolerable, insupportable
  nói những điều nghe rất chối tai
  to say things intolerable to hear
  gánh nặng chối cả hai vai
  to carry burden unbearable to both shoulders

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X